Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu firmy Aron-Antik (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.aron-antik.cz. Údaje prodávajícího jsou následující:

Firma: Aron-Antik

Sídlo: Brodce 18, Týnec nad Sázavou 
IČ: 69560919
Číslo bankovního účtu: 43-4577470267/0100 (KB)

E-mailová adresa: info@aron-antik.cz
Mobil: 420 606 302 700
(dále jen „prodávající“ nebo „společnost Aron-Antik“)1) Prodávající je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

2) Kupující je osoba uzavírající s prodávajícím kupní smlouvu.

3) Prodej je uzavírán na základě objednávek kupujícího vytvořených v e-shopu na www.aron-antik.cz. Všechny objednávky jsou závazné. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:

- identifikaci kupujícího (možnost nákupu bez registrace nebo s registrací uplatnění pozdějších slev),
- množství požadovaných kusů produktu,
- požadovaný způsob platby, způsob dodání zboží a místo plnění
- cenu.

4) Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu v požadované výši.

5) Platba je provedena formou platby předem na účet, dobírkou nebo při osobním převzetí. 

6) Způsoby dopravy a jejich ceník se řídí dopravními řády společností TOPTRANS a ČESKÁ POŠTA . Podrobnější informace naleznete v kategorii DODEJ ZBOŽÍ.

7) Standartní doba doručení je 3 - 10 pracovních dní od objednávky. Pokud zboží není skladem, může se dodací lhůta prodloužit. O změně je zákazník informován prostřednictvím e-mailu. Všechny potřebné dokumenty k zakoupenému zboží jsou odeslány dodatečně několik pracovních dní po odeslání zboží nebo přímo se zbožím.

8) Reklamace se řídí Reklamačním řádem (viz níže)
 

Reklamační řád - Všeobecná ustanovení

- Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen "občanský zákoník") a z.č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky uplatněné spotřebitelem. Je-li kupujícím podnikatel, pak v souladu s ustanovením z.č. 513/ 91 Sb., obchodní zákoník.

- Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

1) Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce záruční doby, která je uvedena v záručním listu a která vychází ze záruční lhůty poskytované výrobcem.

2) K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu (kopii faktury nebo paragonu) a seznam závad, které produkt vykazuje. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží úplné, s kompletní dokumentací, neporušené, čisté a v originálním balení. Pokud tak neučiní, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout.

3) Záruka se vztahuje pouze na závady výrobního charakteru. Dle zákona (obč.zák. § 619-622) nelze slučovat záruční dobu s životností výrobků, respektive s jeho běžným opotřebením. Práva ze záruky se rovněž nevztahují na odření, poškrábání, přetržení, zalomení či jiné mechanické poškození. Výrobce nebude "v souladu se zákonem" považovat za oprávněné ty reklamace, jež byly reklamovány později než ihned po zjištění závady a byly i nadále používány.

4) Záruka se nevztahuje na závady způsobené nešetrným nebo násilným zacházením s výrobky, neodbornými zásahy, nedodržením technických podmínek pro provozování a na vady vzniklé v důsledku oprav, které neprováděl prodávající nebo jím pověřená osoba. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

5) Nárok na záruku nelze uplatnit, jestliže vady byly způsobeny vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající.

6) V rámci záruky a záruční opravy se nárokuje výhradně oprava výrobku, nikoli jeho vylepšení proti původnímu stavu.

7) U zlevněného zboží a zboží použitého se záruka nevztahuje na vady, pro které bylo zboží zlevněno, které vznikly v důsledku jeho používání nebo opotřebení.

8) Na vrácení reklamovaného zboží máte po oznámení vady 14 dní, po této lhůtě nemusí být reklamace uznána. Reklamované zboží zasílá zákazník na vlastní náklady.